Objedinjena lista tema za izradu diplomskih radova 2018/19

Objedinjena lista tema za izradu master radova 2018/19

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta Menadžment biće održan 12.04.2019.godine sa početkom u 11.30h.

Nastava i I kolokvijum iz predmeta Strategijski menadžment biće održani 12.04.2019. godine sa početkom u 12h.

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE O TERMINU POČETKA NASTAVE ZA 26.03.2019.

1. Poslovni engleski jezik 1- 11:30 č. (PRVA GODINA)

2. Poslovno pravo – 11:30 č. (DRUGA GODINA)

3. Ekonomija spoljne trgovine- 11:30 č. (TREĆA GODINA)

4. Bankarski menadžment – 13:00 č. (ČETVRTA GODINA)

5. Međunarodno bankarstvo (IP) – 13:00 č. (ČETVRTA GODINA)

Prva godina

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM  IZ PREDMETA

FINANSIRANJE INVESTICIJA

ODRŽAĆE SE 18.03.2019. sa početkom u 10:00 č.

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Odabrane teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Teme seminarskih radova 2016-17

PREDMET:Menadžment – OAS- Ekonomije  – Osnovne informacije 2016-17

Druga godina

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE

PRVI KOLOKVIJUM IZ PREDMETA
FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO
ODRŽAĆE SE 03.04.2019. sa početkom u 10:00 č.

PREDMET:MOK 2015/16 – SPISAK IZABRANIH TEMA SEMINARSKOG RADA

Master

 

PREDMET:Planiranje i analiza troškova – pitanja za prvi kolokvijum

PREDMET:Planiranje i analiza troškova – Teme za seminarski rad 2018-19

OBAVEŠTENJE 

KOLOKVIJUM IZ PREDMETA PLANIRANJE I ANALIZA TROŠKOVA  ODRŽAĆE SE  22.05. 2019. SA POČETKOM U 13 ČASOVA.