Treća godina

PREMDET:Analiza poslovanja – Osnovne informacije o predmetu školska 2016/17

PREDMET:Upravljanje novim tehnologijama i inovacijama – Osnovne informacije 2016/17

 

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P3)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P4)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P5)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P6)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P7)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P8)

PREDMET: OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P9)

 

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P15)

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P14)

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P13)

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P12)

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P11)

PREDMET:25.05.16. OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA (PREUZMITE P10)

PREDMET:OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA , PITANJA ZA KOLOKVIJUM (PREUZMITE PRVI DEO)
PREDMET:OSNOVI UPRAVLJANJA IS 2015/16 – MATERIJAL SA PREDAVANJA , PITANJA ZA KOLOKVIJUM (PREUZMITE DRUGI DEO)

Master