Nastavni plan i program studijskog programa:

Poslovne akademske studije
– PROGRAM –

Osnovne akademske studije Ekonomije
– PROGRAM –

Predmeti

Poslovne akademske studije

1. godina

2. godina

Osnovne akademske studije ekonomije

1. godina