Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Studentski parlament se sastoji od  po 4 predstavnika studenata sa svake godine studija, jednog predstavnika osoba sa posebnim potrebama, uz uslov da je student Fakulteta.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

Studenski parlament Fakulteta delegira  predstavnika u studentski parlament Univerziteta.

Dana 21.04.17. godine na FMZ VŠJ Požarevac , konstituisan je studentski parlament i na toj sednici izabrani su predstavnici studenata.

Predsednik studentskog parlamenta
Marko (Jovan) Zdravković, broj indeksa F/009/14

Zamenik predsednika studentskog parlamenta
Mileva ( Života ) Knežević, broj indeksa E/ 643/15

Student prodekan
Marko (Vladica ) Lazić, broj indeksa E/638/15

Predstavnik studenata za studentski parlament Univerziteta sa
VŠJ Pozarevac
Marko (Jovan) Zdravković, broj indeksa F/009/14

Članovi studentskog parlamenta  Fakulteta za poslovne studije su:

 

I godina II godina III godina IV godina
Ivan Đurov Marko Lazić Marko Zdravković Ivana Mišković
Jovan Milutinović Mileva Knežević Nikola Matović Filip Perović
Nemanja Bogosavljević Kristina Bošković Marko Milojković Nevena Spasić
Nevena Mišić Danijela Nikolajević Ivana Jović Veljko Maksić

 

 

Pravilnik o studentskom parlamentu