Studentski parlament je organ Fakulteta preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese.

Studentski parlament se sastoji od  po 4 predstavnika studenata sa svake godine studija, jednog predstavnika osoba sa posebnim potrebama, uz uslov da je student Fakulteta.

Mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana.

Studenski parlament Fakulteta delegira  predstavnika u studentski parlament Univerziteta.

Dana 14.04.16. godine na FMZ VŠJ fakultetu za poslovne studije Pozarevac , konstituisan je studentski parlament i na toj sednici izabrani su predstavnici studenata.

Predsednik studentskog parlamenta
Predrag( Dobrica) Trailović, broj indeksa F/024/13

Zamenik predsednika studentskog parlamenta
Nikola ( Zlatko)  Milenković, broj indeksa F/ 071/13

Student prodekan
Milica Pantić, broj indeksa F/007/14

Predstavnik studenata za studentski parlament Univerziteta sa
FPS Pozarevac
Predrag( Dobrica) Trailović, broj indeksa F/024/13

Članovi studentskog parlamenta  Fakulteta za poslovne studije su:

 

I godina II godina III godina IV godina
Desanka Nikolić Milica Pantić Predrag Trailović Danijela Tripković
Kristina Bošković Marko Milojković Nikola Milenković Marija Petrović
Ana Marković Marina Vagner Milica Mitić Milan Ilić
Aleksandar Ivković Katarina Marjanović Ivana Mišković Aleksandra Ivković

 

 

Pravilnik o studentskom parlamentu