KONKURS 2016/17  – SEPTEMBARSKI UPISNI ROK – Preuzmite oglas konkursa ovde

11.07.16. Konačna rang lista junski upisni rok 2016/17

07.07.16. Jedinstvena rang lista junski upisni rok 2016/17

KONKURS 2016/17  – Preuzmite oglas konkursa ovde

Fakultet za poslovne studije Požarevac upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE

za sticanje zvanja

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Studijski program Osnovnih akademskih studija ekonomije, pored ekonomskih znanja, nudi studentima i bliže upoznavanje sa praktičnim znanjima o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se test sklonosti ka ekonomiji , biznisu i menadžmentu i testa motivacije, i služi određivanju mesta svakog kandidata na listi po redosledu broja bodova, od kojih jedan broj izražava uspeh u srednjoj školi, a drugi rezultat testa

Ovaj test ne podrazumeva prethodna znanja iz oblasti ekonomije, biznisa i menadžmenta. On bi trebalo da pokaže koliko budući studenti imaju smisla za ekonomiju, biznisu i menadžmentu, što bi, uz dobru motivaciju i trud, trebalo da im omogući uspešno studiranje, a kasnije i naprednu profesionalnu karijeru. Testu bi trebalo posvetiti ne više od 45 minuta, kako bi ostalo dovoljno vremena i za kratko motivaciono pismo.

Priručnik za polaganje prijemnog ispita možete nabaviti u biblioteci F.P.S. Požarevac ul. Lole Ribara 31.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

Diploma o završenoj srednjoj školi;

Četiri svedočanstva završene srednje škole;

Izvod iz matične knjige rođenih ;

Uplatu izvršiti na tekući račun:

Novi žiro račun Fakulteta za poslovne studije Požarevac

160-388600-22

U pozivu na broj studenti upisuju broj svog indeksa-PO

Primer:

F/001/11-PO ili F/001/11-II-PO

Prilikom uplata PRIMALAC JE UNIVERZITET DZON NEZBIT-FMZ

Uverenje o državljanstvu.

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije.

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem  pozovite Fakultet za poslovne studije Požarevac na telefon  012/555-234 .