KONKURS 2017/18  – SEPTEMBARSKI UPISNI ROK – Preuzmite oglas konkursa ovde

KONKURS 2017/18  – Preuzmite oglas konkursa ovde

Fakultet za poslovne studije Požarevac upisuje studente na studijski program četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE

za sticanje zvanja

DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Studijski program Osnovnih akademskih studija ekonomije, pored ekonomskih znanja, nudi studentima i bliže upoznavanje sa praktičnim znanjima o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Polazeći od postulata savremene pedagoške nauke, od ove godine se prijemni ispit na Fakultetu sprovodi u obliku pisanog rada.

Prijemni ispit sadrži 10 pitanja sa po tri ponuđena odgovora, od kojih kandidat bira jedan. Za ovaj test se nije potrebno posebno pripremati, jer on ne podrazumeva prethodna ekonomska znanja, već – kao što njegov naziv govori, samo proverava skolnosti ka bavljenju ekonomijom, biznisom i menadžmentom. Test možete probati online

Priručnik za polaganje prijemnog ispita možete nabaviti u biblioteci F.P.S. Požarevac ul. Lole Ribara 31.

Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:

Diploma o završenoj srednjoj školi;

Četiri svedočanstva završene srednje škole;

Izvod iz matične knjige rođenih ;

Uplatu izvršiti na tekući račun:

Novi žiro račun Fakulteta za poslovne studije Požarevac

105-10906-97

 

U pozivu na broj studenti upisuju broj svog indeksa-PO

Primer:

F/001/11-PO ili F/001/11-II-PO

Prilikom uplata PRIMALAC JE UNIVERZITET DZON NEZBIT-FMZ

Uverenje o državljanstvu.

Dokumenta mogu da budu originali ili overene fotokopije.

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem  pozovite Fakultet za poslovne studije Požarevac na telefon  012/555-234 .